МБАЛ-ЛЕВСКИ ЕООД
МБАЛ-ЛЕВСКИ ЕООД
ЗДРАВЕТО НЕ Е ВСИЧКО, НО БЕЗ ЗДРАВЕТО, ВСИЧКО Е НИЩО

Мисия: Пълноценен живот

Ден на отворените врати на 05.04.24 от 10:00 до 14:00 часа

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и  подобрено включване на уязвими групи”„Местно развитие, намаляване на бедността и  подобрено включване на уязвими групи”Договор № BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”

Малка грантова схема „Създаване на работни места”


Начало на проектните дейности  28.02.2023 г.

Край на проектните дейности  28.04.2024 г.

 Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа!

Към сайта на проекта